Reilu kauppa maailmankaupoissa

Maailmankaupat hankkivat myymänsä reilun kaupan tuotteet joko World Fair Trade Organizationin jäsenyhteisöiltä, tai niin, että tuotteilla on tuotekohtainen kolmannen osapuolen tekemä sertifiointi. WFTO Guaranteed Fair Trade -järjestelmän lisäksi muita hyväksyttyjä sertifikaatteja ovat ECOCERT/IMO – Fair For Life, FLO Cert, SPP (FUNDEPPO) ja Naturland Fair Trade -tuotekohtaiset merkit.

Sertifioidut reilun kaupan tuotteet muodostavat tärkeimmän ja suurimman osan maailmankaupan liikevaihdosta, vähintään 75% laskettuna sisäänostojen hinnoista. Muiden kuin reilun kaupan tuotteiden (enintään 25%) tulee edistää vaihtoehtoista ja solidaarista taloutta tai ympäristön hyvinvointia, esimerkkeinä ekopesuaineet, paikallisten käsityöläisten ja luomutuottajien tuotteet, valikoimaa tukevat ja periaatteiden mukaiset kirjat, musiikki, kampanja- ja koulutusmateriaalit sekä lisätuotteet ja –palvelut (reilu matkailu, catering).


WFTOn reilun kaupan kriteerit:

WFTO määrittää 10 periaatetta, joita sen jäsenten täytyy noudattaa päivittäisessä työssään, ja pitää yllä monitorointijärjestelmää, jolla varmistetaan, että periaatteita noudatetaan.

  1. Uusien toimeentulomallien etsiminen ja rakentaminen köyhille tuottajayhteisöille
  2. Avoimuus ja vastuullisuus
  3. Reilut kaupankäynnin käytännöt
  4. Reilun hinnan maksaminen
  5. Ei lapsityövoimaa eikä pakkotyötä
  6. Sitoutuminen syrjimättömyyteen, sukupuolten tasa-arvoon, naisten taloudellisen aseman vahvistamiseen ja yhdistymisvapauteen
  7. Hyvien työskentelyolosuhteiden varmistaminen
  8. Taloudellisen ja toiminnallisen kapasiteetin tukeminen
  9. Reilun kaupan edistäminen
  10. Illmastotoimet ja ympäristönsuojelu

Facebook