Posts Written By: Tuija

Viestejä Pariisiin

Sirkka suven sirkuttain lauloi vain, kunnes huokui kylmä syys toukat hyytäin niittymailla. Sirkka ravintoa vailla einepalaa turhaan pyys. Pätkä 1600-luvulla eläneen runoilija Jean de la Fontainen faabelista, moraalisesta kertomuksesta Sirkka ja muurahainen, tiivistyy sanomaan työn…
continue reading

Kuka määrittää elämiseen riittävän palkan?

”Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon” toteaa YK:n ihmisoikeuksien julistus selvin sanoin. Selvyys muuttuu vaikeammin tavoitettavaksi, kun aletaan puhua kohtuudesta, riittävyydestä ja ihmisarvonmukaisuudesta…
continue reading