Kriteerit

Suomen maailmankauppojen kriteerit

Tämän asiakirjan tarkoituksena on ohjeistaa Maailmankauppoja ja Kehitysmaakauppoja reilun kaupan harjoittamisessa World Fair Trade Organizationin (WFTO, www.wfto.com) periaatteiden mukaisesti. Asiakirja korvaa aiemmat, Maailmankauppojen liitto ry:n vuosikokouksissa hyväksytyt versiot. Tämä asiakirja on sitova ja koskee kaikkia Maailmankauppojen liitto ry:n jäseniä. Muutoksia asiakirjaan on mahdollista tehdä Maailmankauppojen liitto ry:n yleiskokouksissa.

Maailmankauppa tai kehitysmaakauppa

Noudattaa Maailman reilun kaupan järjestön WFTO:n periaatteita ja kriteereitä.

On Maailmankauppojen liitto ry:n jäsenen kiinteä myymälätila, verkkokauppa, tilapäinen myyntipiste tai muu myyntitila esimerkiksi tapahtumissa tai toreilla. Maailmankauppa tai kehitysmaakauppa voi toimia myös shop-in-shop -periaatteella, tällöin tuotteiden ja esillepanon on kuitenkin selkeästi erotuttava muusta myymälästä ja muista tuotteista.

Reilun kaupan tuotteet muodostavat tärkeimmän ja suurimman osan kaupan liikevaihdosta, vähintään 75 % laskettuna vuosittaisten sisäänostojen hinnoista. Kaikkien myytävien tuotteiden, joita on saatavissa reilun kaupan tuotteina, on sellaisia myös oltava. Loputkaan tuotteet eivät voi olla halpatuontitavaraa tai kehitysmaatuotteita, joiden alkuperää ja reiluutta ei voida luotettavasti vahvistaa.

Maailmankauppa hankkii myymänsä reilun kaupan tuotteet joko World Fair Trade Organizationin jäseniltä, tai niin, että tuotteilla on tuotekohtainen kolmannen osapuolen tekemä sertifiointi. WFTO Guaranteed Fair Trade -järjestelmän lisäksi hyväksyttyjä tuotekohtaisia merkkejä ovat ECOCERT/IMO – Fair For Life, FLO Cert, SPP (FUNDEPPO) ja Naturland Fair Trade. Tarvittaessa Maailmankauppojen liiton hallitus tekee muutoksia hyväksyttyjen merkkien luetteloon, noudattaen kuitenkin WFTO:n kriteeristöä.

Reilun kaupan tuotteiden ja muiden myynnissä olevien tuotteiden erottelu ja esittely on tehtävä selkeästi.  Muiden tuotteiden tulee olla vaihtoehtoiseen ja solidaariseen talouteen liittyviä, kuten;

    • ympäristöystävälliset tuotteet, esimerkiksi eko-pesuaineet
    • paikallisten käsityöläisten ja/tai luomutuottajien tuotteet
    • valikoimaa tukevat ja reilua kauppaa edistävät kirjat, musiikki, kampanja- ja koulutusmateriaalit
    • lisätuotteet ja –palvelut (reilu matkailu, catering), jotka ovat reilun kaupan periaatteiden mukaisia ja valikoimaa tukevia

Maailmankauppa/kehitysmaakauppa tiedottaa reilun kaupan tavoitteista. Se sitoutuu toimimaan aktiivisesti yleisen tietoisuuden lisäämiseksi ja puhumaan reilun kaupan puolesta sekä osallistuu erilaisiin kampanjoihin, joiden tarkoituksena on vaikuttaa kansallisiin ja kansainvälisiin käytäntöihin. Myymälässä/tilaisuuksissa on esillä tietoa ja tiedotusmateriaalia kansainvälisestä kaupasta ja reilusta kaupasta.

Maailmankauppa/kehitysmaakauppa kouluttaa henkilöstöään (palkattua tai vapaaehtoista) tuotteista, tuottajista, reilusta kaupasta, myyntityöstä ja muussa maailmankaupassa/ kehitysmaakaupassa työskentelemiseksi tarvittavassa osaamisessa.

Maailmankaupan/kehitysmaakaupan myyntitoiminnan tavoitteena ei ole taloudellisen hyödyn kerääminen itselleen tai jäsenilleen. Tuotto käytetään reilun kaupan edistämiseen. Osa tuotosta voidaan käyttää myös muulla tavoin kehittyvien maiden ihmisten hyväksi.

Maailmankauppa/kehitysmaakauppa hyväksyy näiden kriteerien toteutumisen valvonnan Maailmankauppojen liiton ja/tai sen nimeämän tahon suorittamana ja lähettää Maailmankauppojen liitolle vuosittain toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilin- tai toiminnantarkastajan lausunnon, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä listan sisäänostoistaan, mistä selviää perusteet hankittujen tuotteiden kriteerienmukaisuudelle ja ostolaskujen loppusummat.

Hyväksytty Maailmankauppojen liitto ry:n kevätkokouksessa 12.6.2022

Facebook