Prescraft (Presbyterian Handicraft Centre)

Prescraftin perusti 1960 –luvun alussa sveitsiläinen maassa työskennellyt lähetyssaarnaaja. Prescraftin tehtävänä sääntöjensä mukaan on:
Tarjota työskentelymahdollisuuksia koulunsa päättäneille ja kotonaan työskenteleville käsityöläisille
Parantaa elinolosuhteita kylissä ja ehkäistä maaltapakoa kaupunkeihin
Turvata alkuperäistaiteen ja –käsityön säilymistä tarjoamalla niille markkinointikanavan
Pyrkiä vahvistamaan Kamerunin luoteisosien kyläläisten taloudellista riippumattomuutta, itseluottamusta sekä oman työnsä arvostamista.

Prescraft työllistää noin 200 ihmistä keskuksissaan Balissa, Bafutissa, BamessingissaNjah-Etussa ja Bamendassa. Lisäksi noin 600 käsityöläistä eri puolilla Kamerunin Luoteisprovinssia toimittaa tuotteitaan säännöllisesti Prescraftille.

Prescraft maksaa tuottajille vuotuisen bonuksen, myöntää korottomia lainoja, hankkii käsityöläisille raaka-aineita sekä järjestää koulutusta. Prescraft on kuulunut IFATiin vuodesta 1992 ja noin 75% sen liikevaihdosta tulee myynnistä IFATin jäsenille.

Maahantuoja: Tampereen Kehitysmaakauppa

Facebook