Vision Technologies

visionVision Technologies on Sialkotissa toimiva urheilupallojen valmistaja. Vision on sitoutunut noudattamaan eettisiä periaatteita tuotannossaan ja hankkinut käyttöönsä reilun kaupan lisenssin, jonka käyttöä valvoo kansainvälinen reilun kaupan merkkijärjestö FLO (Fairtrade Labelling Organization). Lapsityövoiman hyväksikäyttöä, syrjintää tai pakkotyötä ei hyväksytä ja työntekijöille taataan yhdistymisvapaus, kohtuullinen korvaus työstä sekä turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.

Pallojen ompelijat saavat palkkaa, joka mahdollistaa perheen toimeentulon ja lasten koulunkäynnin. Kohtuullisen korvauksen lisäksi maksetaan reilun kaupan lisä, josta kertyneillä tuloilla on saatu työntekijöille lainaohjelma, puhdas juomavesi sekä parempi ilmastointi ja valaistus työpaikalle. Työntekijät saavat myös terveydenhuoltopalvelun; ensimmäistä kertaa jalkapallonvalmistuksessa.

Valmistaja on sitoutunut ohjelmaan, joka järjestää pieniä toimipisteitä maaseudun kyliin. Näin varmistetaan naisten mahdollisuus osa-aikatyöhön kotitöiden ohessa, mutta päästään samalla eroon välikäsistä, jotka aikaisemmin hoitivat kaupankäyntiä kotona ompelevien perheiden ja vientiyhtiön välillä.

Maahantuoja: Tampereen Kehitysmaakauppa

Facebook