Human Chains for Fair Trade and the Planet

Toukokuisen Maailman reilun kaupan päivän annista koottu video näyttää, kuinka olemme kaikki muutoksentekijöitä ja osa globaalia ihmisketjua -reilun kaupan viljelijöistä ja käsityöläisistä yksittäisiin asiakkaisiin saakka. Reilu kauppa antaa meille kaikille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua käyttämiämme tuotteita valmistavien ihmisten elämään ja tukea perheiden ja kokonaisten kylien hyvinvointia 

Facebook